I løpet av våren:

River paviljong og bygger to bruer ved sjukehustomta i vår

B-paviljongen skal gi plass til Skanskas brakkerigger.

RIVES SNART: Denne gule B-paviljongen i nedkant av sjukehustomta skulle egentlig stå fram til SNR er ferdig, men blir nå revet i løpet av våren for å gi rom til Skanskas brakkerigger. Alderspsykiatrien som drives her, flyttes over i A-paviljongen, som skal bli stående.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Et gult og et grønt lavbygg - kalt paviljongene - er sammen med kjøkkenbygget de eneste driftsbyggene som står igjen på sjukehustomta på Hjelset. Planen har vært at alle tre bygga skulle bli stående fram til fellessjukehuset SNR står ferdig og er i drift våren 2024.