Fagforbundet varsler om «store brudd» på Arbeidsmiljøloven

Tillitsvalgte mener Helse Møre og Romsdal må øke bemanningen – ikke redusere.

FOR MYE OVERTID: – Vi kan ikke lenger akseptere at ledelsen setter økonomiske hensyn foran hensynet til de ansatte, og de arbeidsmiljømessige utfordringene som verserer i Helse Møre og Romsdal, skriver de tre lederne ved Fagforbundet ved sjukehusene i Molde, Kristiansund og på Sunnmøre i et felles brev til styret og administrerende direktør i helseforetaket.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

«Helse Møre og Romsdal er det helseforetaket i Norge som har flest brudd på arbeidstidsbestemmelsen», skriver de tre lederne ved Fagforbundet ved sjukehusene i Molde, Kristiansund og på Sunnmøre i et felles brev til styret og administrerende direktør i helseforetaket.