FSV har kontrahert nok et nytt fartøy

Rederiet FSV Group i Molde og Sletta Verft i Aure har inngått kontrakt på bygging av nok et nytt frakt- og servicefartøy.

Kontraktsignering: Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group (fv.), Per Olav Myrstad, styreleder i FSV, Arild Aasmyr, daglig leder i FSV, Kåre Sletta, daglig leder i Sletta Verft AS og Lars Liabø, styreleder i Sletta Verft.  Foto: FSV

Nyheter

MOLDE: Det 27 meter lange fartøyet er en kopi av det som ble kontrahert i september 2019, og skal leveres i mai 2021.