Hjelpekorpset til Røde Kors Molde med frivilligvekst siste året

Elleve nye hjelpekorpsfrivillige på ett år

– Ved spesielle hendelser der man lurer på om folk lider nød eller er saknet, stiller folk i lokalsamfunnet opp. Samtidig er det et skille mellom det å lete og det å finne, sier Ole Jan Tønnesen i Molde Røde Kors.

Oppsving: Operativ leder Ole Jan Tønnesen (f.v.), lokallagsleder Susanne Krohm Lode og hjelpekorpsleder Bjarne Midttømme var til stede for å informere nye Røde Kors-frivillige om grupperingene i Røde Kors Molde. Hjelpekorpset har fått en oppsving siste året.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Molde: Hjelpekorpset i Molde Røde Kors teller nå rundt 45 mennesker, onsdag holdt de infomøte for nye frivillige. Det siste året har elleve nye meldt seg, noe hjelpekorpsleder Bjarne Midttømme er godt fornøyd med.