Helseforetakets direktør hasteinnfører stedlig ledelse ved hvert av de fire sjukehusa

Molde sjukehus får egen ledelse

Den nye direktøren for Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, vil ha tilbake ordningen der hvert av de fire sjukehusa får sin egen stedlige ledelse. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, får Molde, Volda, Kristiansund og Ålesund egen sjukehusledelse for de tunge avdelingene allerede fra mars.

Molde Molde Sjukehus Øyvind Bakke er fra 2. desember ny adm.dir. for Helse Møre og Romsdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Administrerende direktør Øyvind Bakke vil etter det Romsdals Budstikke kjenner til, kaste om å måten de fire sjukehusa i fylket ledes på. Siden 2016 har Molde sjukehus, Kristiansund sykehus, Volda sjukehus og Ålesund sjukehus hatt felles ledelse med klinikksjefer som har hatt ansvaret for avdelingene ved alle de fire sjukehusa. Ordningen med tversgående ledelse ble innført da Espen Remme var direktør. Nå slår den nye helseforetaksdirektøren kontra.