Ungdom opplever at livet snur på Fostervoll

Jasmine (13) følte seg utestengt og mistet troa på seg selv. Men så fikk hun komme til Fostervoll gård

Jasmine hadde en vond følelse i magen hver eneste skoledag og mistet troa på egne ferdigheter. Så kom vendepunktet.

HEST SOM TERAPI: For Jasmine har dagene med hestene på gården gitt henne ny giv i hverdagen. – Hestene tar oss som vi er og samtidig krever de noe av oss. Dette skaper et unikt samspill sier jenta.  Foto: Brynhild Nilsgård

Nyheter

13-årige Jasmin forteller: