Nå tegnes sjukehuset på Hjelset på nytt

Akuttsjukehuset på Hjelset skal tegnes på nytt og få ny bygningsform. De nye skissene skal være ferdig til våren. – Vi må tenke nytt for å sikre at vi ikke mister viktige kvaliteter, sier prosjektdirektøren.

Nå skal det nye sjukehuset på Hjelset tegnes i ny form. Her er slik vi har vært vant til å se det, men til våren kommer nye skisser. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal 

Nyheter

Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal sier dette på heimesida til helseforetaket: