– Ferjetrafikken kan bli rammet

Den varslede springfloa onsdag, kan komme til å ramme ferjetrafikken.
Nyheter

Det blir det opplyst om i ei pressemelding fra politiet i Møre og Romsdal mandag ettermiddag.

Redningsledelsen i Møre og Romsdal har mandag ettermiddag hatt et møte for å drøfte situasjonen og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

-Med springflo på det nivået som er varslet, kan vi risikerer at ferjene enkelte steder ikke greier å legge til kai. De som er avhengig av ferje for å nå tak i helsehjelp, bør derfor ta kontakt med AMK-sentralen dersom de frykter at de kan få behov for øyeblikkelig hjelp, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt etter møtet i redningsledelsen.

Helsektoren er spesielt opptatt av publikum ikke må vente for lenge med å ta kontakt.

– Dersom en venter for lenge kan handlingsrommet til helsevesenet plutselig bli for lite, sier Sætre.

Redningsledelsen består av representanter for nødetatene og en rekke andre samarbeidende organisasjoner.

-Redningsledelsen ønsker også å minne de som har båt liggende på sjøen om å sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander. Videre er det noen huseier som bør sette i verk tiltak mot vanninntrenging, sier Sætre.

Springfloa vil være på sitt høyeste rundt kl 02 natt til onsdag og onsdag kl 14.

Publikum anbefales å følge med på radiosendinger.