Det er store forskjeller på tilbudet om psykisk helsehjelp i kommunene i romsdalsregionen, men alle gir tilbud for lette og moderate helseplager

Angst? Depresjon? Slik hjelper din kommune

Molde har breiest tilbud til innbyggere som sliter med angst, depresjon og andre psykiske plager. Men alle kommunene i regionen vår har et tilbud. Ventetid? Ingen, kort eller moderat, ifølge kommunene sjøl.

– SVÆRT KOMPETENTE: – De som driver rask psykisk helsehjelp er svært kompetente. I Molde er det vernepleiere, sjukepleiere og sosionomer som jobber med dette, alle med tilleggsutdanning. Alle faggruppene er viktige for å gi folk fullgod hjelp, det må ikke nødvendigvis være psykolog, sier Ann Sissel Misund Nedberg. Hun leder enheten Psykisk helse- og rustjenester med fem avdelinger og over 100 ansatte.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

ROMSDALSREGIONEN: Hvert år får ca. hver femte voksne i Norge en psykisk lidelse, ifølge Folkehelseinstituttet. De vanligste er angst, depresjon og ruslidelser.