Tre nordmørskommuner og tre romsdalskommuner skal samarbeide

Nytt brannvernsamarbeid i drift fra nyttår.

NYTT SAMARBEID: Fra nyttår av vil det nye brannvernsamarbeidet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) være operativt. Her representert ved brann- og redningssjef i NORBR, Alf Magne Smørholm (t.v.), og seksjonsleder deltid, Frode Drågen Myhre. Mellom seg har de selskapets nye logo.  Foto: PRIVAT

Nyheter

Fra 1. januar skal Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde (inkludert Midsund og Nesset) samarbeide om brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn og feiing. Brannvernsamarbeidet har fått navnet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR).


Klart for nytt samarbeid om brannvern

Brannvernsamarbeid mellom Nordmøre og Romsdal er nå en realitet.


– Større trygghet

– Målet vårt er å gi innbyggerne i deltagerkommunene større trygghet ved å profesjonalisere det arbeidet som gjøres på forebygging og beredskap, sier brann og redningssjef i NORBR, Alf Magne Smørholm.

– Et sterkt fagmiljø vil gi innbyggerne gode tjenester, samtidig som vi får satt det lokale engasjementet og kompetansen i et felles system. Vi tror at dette vil være med på å gjøre den enkelte ansatte enda bedre rustet til å utføre sine oppgaver på en effektiv, trygg og profesjonell måte, sier han.

Stort område

Det nye brannvernsamarbeidet dekker et geografisk område på cirka 5.500 kvadratkilometer og har et samlet innbyggertall på rundt 56.000. Med et såpass stort geografisk område, var det nødvendig med tre ulike lokasjoner, forklarer Smørholm. Det blir hovedkontor i Molde, i tillegg til kontor i Sunndal og på Åndalsnes.

– Her vil det være feierteam, forebyggende- og beredskapspersonell på jobb på dagtid. Mye av arbeidet vårt vil bli planlagt og organisert sentralt, men med lokale krefter som bistår i utførelsen. Brannvesenet vil fortsette å være tilstede lokalt, sier Smørholm.

– Vil gi et løft

Det nye selskapet vil ha 220 personer ansatt som brannkonstabler på deltid.

– Den lokale beredskapen ute i kommunene opprettholdes som i dag og vil ved enkelte steder styrkes der analysene våre viser at det er behov for dette. Samarbeidet vil gi de lokale kreftene i deltidsstyrken et løft slik at de er godt rustet til å utføre den jobben de skal, både på utstyr og kompetanse. Vi er ikke i tvil om at et samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå, sier Smørholm.


Aukra kommunestyre vil beholde dagens brannvaktstyrke

Aukra kommunestyre vedtok å opprettholde brannberedskapen som i dag til Gossen er knyttet til fastlandet. Samtidig vedtok en at Aukra går inn i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.Åtte kommuner i Romsdal og på Nordmøre kan snart få felles brannvesen

Før sommeren skal kommunene avgjøre om de vil delta i brannvernsamarbeidet som nå er ferdig utredet.