FRIHELG

Store beslutninger i julestria

Åpenhet kan oppleves som krevende for beslutningstakerne. Samtidig vil det være med på å kvalitetssikre en beslutning.

Møtte pressa: Fredag 19. desember 2014 var det foretaksmøte om sjukehussaka. Helseminister Bent Høie møtte pressa etter møtet.  Foto: Audun Braastad

Nyheter