Torsdag kan Molde kommunestyre vedta å ta kontrollen over Istad AS:

– Kjøpet går ikke utover driften så lenge Istad leverer utbytte som budsjettert

Men det er lav avkastning på kommunens investeringer i Istad AS sammenliknet med ekstern forvaltning og bank, ifølge kommunedirektøren.

Forventer utbytte: Kommunedirektøren skriver at avkastningen fra Istad AS har vært lav de siste fem åra, i snitt 1,6 prosent årlig, sammenlignet med avkastningen kommunen oppnår gjennom ekstern forvaltning og gjennom avkastning av innestående på konsernkonto i bank.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag skal politikerne i nye Molde kommune ta den endelige avgjørelsen om kjøpet av Moldekraft AS sine Istad-aksjer for 165 millioner kroner. Etter kjøpet vil Molde kommune eie 51 prosent av Istad AS.