Regjeringen retter opp i pengeoverføringen til Møre og Romsdal

70 millioner i julegave

Når det ser som svartest ut med penger til ferjedriften og økonomien i Møre og Romsdal, kommer en gavepakke fra regjeringen. – Før jul kommer det 60 millioner kroner, etter nyttår ytterligere 10,8 millioner kroner, sier stortingspolitikerne Helge Orten og Anders Riise.

– Vi har sammen med departementene funnet en smidig og god løsning der Møre og Romsdal fylkeskommune får utbetalt nærmere 71 millioner kroner, mesteparten før jul, sier stortingspolitikerne Helge Orten (H) og Anders Riise (H).  

Nyheter

MOLDE: Pengene det er snakk om, gjelder sikring av tunneler på fylkesvegene i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal hadde forventet å få rundt 50 millioner kroner til tunnelsikring, men fikk null i statsbudsjettet. Da slo fylkespolitikerne alarm. De mente det var begått feil i beregningene fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet. Nå viser det seg at Møre og Romsdal fylkeskommune hadde rett. Og nå vanker det ekstra penger til dette fylket.