Autopass-ordningen vedtatt innført på ferjene i Møre og Romsdal, men gjelder ikke alle ferjesambanda

Passasjerene reiser gratis

Fylkestinget vedtok i formiddag med 34 mot 13 stemmer å innføre ordningen med autopass på fylkesvegferjene. Bedriftskunder får 45 prosent rabatt, mens passasjerene får reise gratis.

Autopass-motstandere: Kristin Sørheim (t.v.) fikk fylkestingets flertall for å innføre autopass på ferjene fra 1. juli 2020. Frank Sve var kraftig motstander mot autopass. Hve,m skal betale for ferjedriften i Møre og Romsdal hvis inntektene fra passasjerene forsvinner? spurte Sve.  Foto: VIDAR RYTHER MYKLEBUST

Nyheter

Et bredt flertall i fylkestinget sa tirsdag formiddag ja til å innføre autopass på fylkesvegferjene fra 1. juli 2020. Autopass-ordningen innføres etter hvert som nye ferjekontrakter begynner å gjelde. I 2020 vil autopass-ordningen gjelde 13 ferjesamband.