Så mye forventer nye Molde kommune i utbytte fra Istad og Nesset kraft de neste åra

Nye Molde kommunes kraftinntekter fra Istad og Nesset anslås til 9 millioner kroner i 2020.

Har variert mye: Molde kommunes inntekter fra Istad har enkelte år gitt store variasjoner i forhold til budsjett. I perioden 2007-2019 budsjetterte kommunen i gjennomsnitt med en årlig avkastning på 9,9 mill. kroner, mens faktisk avkastning i perioden lå på et snitt på 9,0 mill. kroner per år.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Forventet utbytte i 2020 og for økonomiplanperioden 2020-2023 i nye Molde er på nivå med forventningene i gjeldende økonomiplaner i de «gamle» kommunene.