Nytt kommunedelsutvalg i Nesset

Disse er foreslått til utvalget som skal styre kraftfondet

Lista med foreslåtte kandidater er klar – kommunestyret kan plusse på flere.

Lanserer kandidater: Nå kommer forslagene fra private, lag og foreninger, næringslivsaktører og Nesset kommune om hvem som bør sitte i det nye kommunedelsutvalget..   Foto: Anita Vingen

Nyheter

I forbindelse med etablering av den nye kommunen skal det prøves ut en ordning med kommunedelsutvalg i Nesset. Utvalget skal velges av Molde kommunestyre, og skal bestå av sju medlemmer med like mange varamedlemmer. Inntil tre representanter kan være fra frivilligheten.