Skoleverktøy ber elever skrive navn på mobbere - Datatilsynet sier det er ulovlig

Verktøyet heter Spekter, og brukes i grunnskoler og videregående i Romsdal.

BES OM Å NAVNGI MOBBERE: Målet med spørreskjemaet Spekter er å få oversikt over miljøet i klassen, som grunnlag for tiltak mot mobbing. I Romsdal legges undersøkelsen på is etter at Datatilsynet har forbudt Arendal å bruke det. Arendal har klaget.  Foto: HENRIK BØE / NRK

Nyheter

Eirin Oda Lauvset er seniorrådgiver i Datatilsynet. Det var de som i oktober påla Arendal kommune å stanse bruken av spørreundersøkelsen Spekter, et verktøy mot mobbing i skolene. Grunnen er at elever bes om å navngi mobbere og mobbede, blant annet.