– Når innsatte er fornøyde, blir miljøet bedre

Verkstedene på Hustad fengsel bidrar til at konfliktnivået er lavt sammenliknet med mange andre fengsel.

Mange produkter: Verksbetjent Lene Karlsvik Brosché i monteringsverkstedet, der det lages skinnartikler, smykker og glassartikler, i tillegg til at den fungerer som en utstilling for flere av produktene som lages i fengselet.  Foto: ALLE FOTO: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Nyheter

Å måtte stå opp, møte på jobb, utføre oppgaver etter instruks og forholde seg til kolleger innen for en gitt arbeidstid skal være med på å forberede de innsatte på livet utenfor fengselet. Men det skal også gi kompetanse som de kan vise til framtidige arbeidsgivere. I beste fall sitter de igjen med en praksisattest, vitnemål eller kursbevis, og kanskje en dose fornyet pågangsmot til å møte den nye hverdagen, sier verksbetjent Lene Karlsvik Brosché, og låser opp døra til det relativt nybygde keramikkverkstedet på Hustad fengsel.