Merforbruket i Molde kommune øker utover året:

«Situasjonen har forverret seg betydelig de siste to årene og særlig inneværende år»

Tjenestene bruker 51,4 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019. Familie- og sosial og Helse og omsorg sliter mest.

I en skvis: Utgiftene i Molde kommune må kuttes, men samtidig øker etterspørselen etter kommunale tjenester på flere områder.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Torsdag legges økonomi- og finansrapporten for Molde kommune etter årets første åtte måneder fram.