Møre og Romsdal fylkeskommune gir grønt lys:

Salmon Evolution får bygge eget settefiskanlegg

Tirsdag gav Møre og Romsdal Fylkeskommune endelig godkjennelse på konsesjonssøknaden for eget settefiskanlegg for Salmon Evolution. 
Nyheter

Med dette sikrer den landbaserte oppdrettsgiganten tilgang på smolt året rundt, opplyser Salmon Evolution i en pressemelding.

Konsesjonen gir tillatelse til å produsere 7,5 millioner smolt årlig. Settefiskanlegget er planlagt som et eget byggetrinn i kombinasjon med å reise anlegget som skal produsere nesten 30.000 tonn matfisk i året.


LEDER LØRDAG 6. APRIL

Nytt lakseeventyr er i emning i Fræna

«Går alt medstrøms, blir oppdrettsanlegget i Fræna en vinn-vinn-bedrift.»Salmon Evolution har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen på Indre Harøy

Milepæl for gigantanlegget

Salmon Evolution AS har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre Harøy i Fræna for utbygging av det planlagte landbaserte anlegget for oppdrett av laks.


For Salmon Evolution er kontroll på verdikjeden viktig.

– Ved å etablere et settefiskanlegg vil vi sikre levering av smolt i henhold til våre kvalitetskrav, samt redusere den biologiske risikoen ytterligere i produksjonen, sier Oddvar Repstad, Fiskevelferdsansvarlig i Salmon Evolution.

Møre og Romsdal fylkeskommune karakteriserer dette som gledelig.

– At Salmon Evolution har fått godkjent konsesjonssøknaden for å etablere eget settefiskanlegg på Harøysundet, er veldig gledelig. Dette er en styrke for prosjektet totalt sett, og vil skape flere arbeidsplasser til kommunen. I tillegg vil dette gjøre hele regionen enda mer attraktiv for næringsutvikling, blant annet gjennom utnyttelse av de marine ressursene, sier ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen i pressemeldingen.