– Man kunne være frisk i replikken, og «synge ut»

Tidligere rektor og direktør Kjell Bugge er stolt av Høgskolens faglige tilbud. – Høgskolen har holdt seg til det de er gode på, og har motstått fristelsen til å kaste seg på «moteriktige» studieretninger.

Travle år: Kjell Bugge hadde lederfunksjoner i mange år mellom 1983 og 2007, blant annet da DH slo seg sammen med sjukepleierhøgskolen, og ble Høgskolen i Molde.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Sjøl om antall søkere gjennom åra har gått opp og ned, har studenttallet vært jevnt oppadgående. Antall studenter teller i dag rundt 2500, og antall ansatte er over 200. Høgskolen satser på fagområdene logistikk, helse- og sosialfag, juss og samfunnsfag, sport, informasjonsteknologi, og økonomi fordelt på studiesteder i Molde og Kristiansund. Kristiansund tilbyr logistikk, vernepleie og sjukepleie. Høgskolen i Molde har to doktorgradsprogram, i logistikk, og helse- og sosialfag, sistnevnte i samarbeid med Høgskolen i Volda. De tilbyr også flere masterprogram.