Istad-saken opp i kommunestyret

Det er nå duket for at Molde kommune går i forhandlinger med Moldekraft AS om kjøp av selskapets 17 prosent store aksjepost i Istad AS. Saken kommer opp i kommunestyret torsdag.

Lokalt eierskap: Det jobbes nå for å sikre fortsatt lokalt eierskap i Istad AS.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Formannskapet i nye Molde kommune oppnevnte i et møte 5. november et forhandlingsutvalg, kalt Istad-utvalget, som får mandat til å starte forhandlingene med Moldekraft AS om kjøp av Istad-aksjene. Utvalget består av varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp), Rolf Jonas Hurlen (H) og kommunedirektøren. Som varamedlem ble Svein Atle Roset (KrF) valgt.