Kvinne døde etter grov vold – Ørskog-sikta var psykotisk

Den sikta i Ørskog-saka blir overført til tvungen psykisk helsevern etter voldssaka hvor ei kvinne i 70-åra døde. 
Nyheter

(Smp): En mann i 30-åra er sikta for grov kroppsskade etter en voldshendelse mot to familiemedlemmer i Ørskog i august. Ei kvinne i 70-åra døde av skadene hun fikk, og en mann ble alvorlig skadd. – I en rettspsykiatrisk erklæring datert 1. november 2019 har de sakkyndige konkludert med at siktede var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene, og at han var psykotisk i observasjonstiden, heter det i en kjennelse fra 7. november i Sunnmøre tingrett.

Den sikta har vært fengsla siden 6. august.

Retten er for øvrig enig i at det er grunnlag for at mannen plasseres i institusjon.

– Helseforetaket uttaler at man fortrinnsvis anser etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven kap. 3 som det beste alternativet for siktede, står det i kjennelsen.

Mannen kan foreløpig holdes varetektsfengslet til 15. november. Grunnen til at mannen blir holdt varetektsfengslet inntil videre er at det ikke er egnet plass i institusjon før etter 15. november.

– Han skal så raskt som mulig, og senest innen dette tidspunkt, løslates og plasseres i institusjon, står det i kjennelsen.

Jobber med plass på sikkerhetsavdeling

– Det oppgis at det ikke er muligheter for mottak denne uken, men at det jobbes med å få frigjort en plass så raskt som mulig og at nærmere beskjed vil kunne gis neste uke, står det i kjennelsen.

Retten kan beslutte umiddelbar plassering i institusjon, andre steder i regionen, men der er det begrensede muligheter for medisinsk oppfølging og politiet vil måtte stå for vakthold.

Den sikta har ifølge Sunnmøre tingrett uttalt at han ønsker plassering i institusjon.

Ifølge slutningen kan mannen holdes i institusjon til 2. januar 2020.

Det var Sunnmørsposten som først hadde denne saken.