Tredje runde i retten for Eirik Jensen

Ekspolitimann Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen møter i Borgarting lagmannsrett for en tredje maratonrunde i rettssaken mot dem.

Advokat John Christian Elden (t.h.) og Eirik Jensen i rettssalen. Ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett starter tirsdag.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Onsdag starter den andre runden av ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Begge kjemper for å bli trodd. Rettssaken skal etter planen vare til mars neste år.

I Oslo tingrett i 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig i både korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. I lagmannsretten i januar i år ble han frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon. Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken skal derfor nå behandles på nytt.

Dommerne valgte å feste lit til Cappelens forklaring om at Jensen var en viktig brikke i hans smuglernettverk og holdt en beskyttende politihånd over virksomheten. For dette fikk Jensen 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet inn til Norge, hevder Cappelen.

Jensen hevder på sin side sin uskyld. Hans forklaring er at Cappelen var en av hans viktigste politiinformanter.

Den nye ankesaken går som en såkalt meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk som meddommere. For å få en fellende dom må minst fem av de sju dommerne – fire lekdommerne og en fagdommer – svare ja på skyldspørsmålet.

Gjermund Cappelen har ikke anket skyldspørsmålet, kun straffeutmålingen. Bærumsmannen er funnet skyldig i å ha smuglet nesten 17 tonn hasj inn til Norge.

I tingretten fikk han seks års strafferabatt, noe som reduserte straffen fra 21 til 15 års fengsel, men han krever langt mer for sin forklaring om Eirik Jensens rolle i saken. Dersom han får medhold, kan det bety at han snart har sonet ferdig straffen. Cappelen ble pågrepet rett før jul i 2013 og har sittet fengslet siden.

Aktoratet vil føre saken med samme team som sist. Foruten assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, består det av sjefen for Spesialenheten Jan Egil Presthus og førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim. Sistnevnte har ansvaret for å føre saken mot Cappelen.