Ingen skoler legges ned, men regnestykkene er laget:

68 millioner kroner kan spares på tre skoler

Ingen av de videregående skolene i fylket henger i en tynn tråd, understreker fylkesutdanningssjef Erik Brekken. Men regnestykkene viser at det er store beløp å spare på å legge ned Tingvoll, Gjermundnes og Stranda og Sykkylven skoler.

GJERMUNDNES VIDEREGÅENDE SKOLE: Ingen videregående skole er foreslått lagt ned kommende fireårs periode. Regnestykket til fylkeskommunen viser at det er mulig å spare 27,8 millioner kroner på å legge ned Gjermundnes videregående skole.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Fylkeskommunen kan spare 68,7 millioner kroner brutto dersom de videregående skolene på Gjermundnes, Tingvoll og Stranda eller Sykkylven legges ned. Det viser regnestykket utdanningsavdelinga i fylkeskommunen har lagt fram.