Null framdrift for prosjekt rundkjøring i Malmefjorden

Ingenting skjer med Kiwi-krysset

De som venter på rundkjøring i Malmefjorden, må trolig vente lenge. Kiwi-krysset står på stedet hvil. NAF aksepterer det ikke.

Kjell Johnny Johansen og NAF avd. Molde og omegn støtter Rolf Nerland i kravet om umiddelbare sikringstiltak i ulykkeskrysset i Malmefjorden.  Foto: EIRIK HEEN

Nyheter

For ett år siden var det trafikkfarlige og overbelastede Kiwi-krysset i Malmefjorden virkelig i nyhetsbildet. Det var stort engasjement både fra politikere, byråkrater, næringsdrivende og bilister. Blant de som engasjerte seg sterkest, var NAF Molde og omegn.