De ansatte i Istad frykter arbeidsplasser forsvinner fra Molde – har klart krav til politikerne:

– Må stå ved løftene sine

– Hvis Tussa Kraft får kjøpe Moldekrafts aksjer i Istad, frykter vi at det vil forsvinne arbeidsplasser fra Molde-regionen.

VIL HA LOKALE EIERE: De ansatte i Istad mener Molde kommune må benytte seg av forkjøpsretten de har med Moldekraft AS, slik at Tussa Kraft AS ikke blir majoritetseier. F.v. Tor Rolv Time, representant for Tekna, Jon Arne Olsen i EL og IT Forbundet, Odd Magne Bolli i Nito og Bernt Johansen i Delta.  Foto: ØYSTEIN BJERKELAND

Nyheter

Det sier ansatterepresentantene i Istad-konsernet dagen etter at nyheten om Tussa Krafts ønske om kontroll over Istad ble kjent.