Slik forklarer bobestyrer at overtredelsene er lite alvorlige

Selv om det er avdekket brudd på aksjeloven i de siste driftsårene til Tote AS, mener bobestyrer at bruddene er «lite alvorlige».
Nyheter

I sluttinnberetningen etter konkursen til Tote AS, skriver bobestyrer advokat Erik Wold at de har avdekket brudd på to punkt i aksjeloven, men at det likevel ikke vil bli inngitt noen anmeldelse da disse er «av lite alvorlig karakter».