Må Rauma kommune droppe å bygge ny 1–10 skole i Måndalen?

Elevtallet stuper drastisk

Så seint som i juni bestemte politikerne i Rauma å bygge ny skole i Måndalen for elever fra 1. til 10. klasse. Nå stuper elevtallet. Rådmann Toril Hovdenak foreslår å avvikle ungdomstrinnet i Måndalen om to år.

Venter på bedre lokaler: Kommunestyret har vedtatt å bygge ny 1-10 skole i Måndalen. Prisen blir 188 millioner kroner. Rådmannen foreslår å rehabilitere to bygninger for 1. til 7. trinn for 51 millioner kroner. FOTO: IVER GJELSTENLI 

Nyheter

Det har lagt seg mørke skyer over planene for ny 1–10 skole i Måndalen. Skolesjef Aina Øyen Henden har lagt fram tall som viser at elevtallet på ungdomstrinnet i Måndalen stuper drastisk de nærmeste åra.