Foreslår 200 kroner i bompengar på Nordøyvegen

Tungbilar får ingen rabatt i forslaget frå fylkesrådmannen.

Illustrasjon: Statens vegvesen 

Nyheter

(smp.no) Bompengane på Nordøyvegen bør vere 200 kroner for personbilar, og 160 kroner for bilar med brikke. Det meiner fylkesrådmannen.