Tre departement på plass i Nesset

Neppe avklaring om deponiplan i år

Kommunalministerens statssekretær kom til Raudsand for å lytte, og ville verken kommentere eller anslå når saka er klar i departementet.
Nyheter

RAUDSAND / NESSET: – Vi er her for å få mest mulig informasjon, sa statssekretær Lars Jacob Hiim. Og poengterte at departementet ikkje har tatt stilling i saka, og heller ikkje vil gi signal no.