Vestnes-firma får elektro-arbeidet på Nordøyvegen

Firmaet Kraftmontasje AS fra Vestnes er innstilt på å få kontrakten på elektroarbeidet på Nordøyvegen. Anbudssummen er på 156,4 millioner kroner.

NORDØYVEGEN: Kraftmontasje får ansvaret både for prosjektering og gjennomføring av kontrakten på elektroarbeidet på Nordøyvegen. Illustrasjon Vegvesenet 

Nyheter

Fem firma konkurrerte om oppdraget. Det dyreste anbudet var på 238,4 millioner kroner.