Vegplanlegging i Molde vil ta to år

Detaljene om hvordan vegene inn og ut av Molde skal gå, vil trolig ta rundt to år å planlegge og avgjøre. Anleggsarbeider skjer neppe før seint i 2022.

Må bestemme seg: I løpet av 2020 må vegmyndighetene og Molde kommune bestemme seg for hvordan europaveg 39 skal gå gjennom Molde. Også innfartsvegen øst for Molde må det finnes løsninger på. Anleggsarbeidene kan trolig starte i 2022 når alle planer er vedtatt.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Da regjeringen la fram statsbudsjettet for 2020 denne uka, lå det inne penger til at Statens vegvesen kan fortsette planleggingen av strekningen Ålesund-Molde på europaveg 39.