Sluttkrav til møllestøvdeponiet

Miljødirektoratet med krav og frister til Bergmesteren.

MØLLESTØV: Det ligger anslagsvis 30.000 tonn møllestøv åpent i terrenget på Raudsand.  Foto: Anita Vingen

Nyheter

NESSET: Miljødirektoratet har nå gitt Bergmesteren Raudsand AS spesifikke krav for avslutning og etterdrift av møllestøvdeponiet, Deponi 2, på Raudsand.