LESERINNLEGG:

Helt unødvendig å utrede Romsdalsaksen

Det er absolutt ingen grunn til å utrede Romsdalsaksen. Sammenlignet med Møreaksen vil Romsdalsaksen tape på alle måter. Både kostnader, nytte, miljø og sikkerhet vil bli mye dårligere enn for den vedtatte trasèen for fjordkryssingen.

Frits Inge Godø  Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

Kostnader

Fra tilhengerne har det stadig blitt hevdet at Romsdalsaksen er billigalternativet. Dette kan umulig stemme. Selv med Romsdalsaksens egne optimistiske tall, anslås fjordkryssingen å koste rundt 15 milliarder kroner med 2-felts vei på broene. Det er betydelig mer enn Møreaksen der kostnadsanslaget er under 13 milliarder kroner for 4-felts vei. Møreaksen gir høyere veistandard til lavere pris.

Romsdalsaksen vil innebære at det bygges nærmere 7 kilometer broer, der mesteparten blir flytebro. Vedlikeholdskostnadene for disse broene blir store. Romsdalsaksens påstand om at dette koster bare 20-30 millioner kroner årlig lyder som fantasi. Nylig ble det kjent at å male Nordhordlandsbroen nord for Bergen vil koste vesentlig mer og ta mye lengre tid enn beregnet. Statens Vegvesen har beregnet at vedlikeholdskostnadene for den planlagte 5,5 kilometer lange Hordfast-broen syd for Bergen kan bli på hele 170 millioner kroner årlig.

Nytte

Skal vi ha nytte av en vei, så må veien gå der vi har bruk for den. Møreaksen vil gå tett forbi Molde og være den klart korteste veien mellom Molde og Ålesund, de to største byene i fylket. Med på veien koples nesten 4 500 innbyggere i Midsund og Aukra på med effektiv fastlandsforbindelse. Møreaksen går kort og godt gjennom området der folk arbeider og bor. Derfor vil så mange få nytte av den.

For Romsdalsaksen er det stikk motsatt. Nesten ingen bor på strekningen mellom Hjelvika og Skåla-halvøya. Mesteparten av trafikken på E39 er lokal og nesten 80 prosent av de reisende over fjorden skal innom Molde ifølge beregninger fra Statens Vegvesen. Langdistansetrafikken er liten.

Ved å gå der nesten ingen skal, arbeider eller bor, blir Romsdalsaksen et dårlig alternativ for de aller fleste.

Miljø

Det påstås at Romsdalsaksen skal bli så mye mer miljøvennlig enn Møreaksen. Kan dette stemme? Siden Romsdalsaksen vil bli en lang omvei mellom Ålesund og Molde, vil de fleste trafikantene måtte kjøre lengre enn med Møreaksen. Det er høydeforskjeller i undersjøiske tunneler, men hva med høydeforskjeller på Romsdalsaksen? Det blir opp og ned fra mange broer og bakketopper. Svingete vei og mange kryss gir stort drivstofforbruk. Det er ingenting som tyder på at Romsdalsaksen blir en god løsning når det gjelder drivstofforbruk og utslipp.

Verst blir likevel naturinngrepene. Lange broer som stenger Romsdalsfjorden i nær sagt alle retninger blir visuell forurensing. Veøya, der de viktigste kulturminnene i Romsdal ligger, vil raseres med en motorvei innpå seg. Når veien legges i dagen ødelegges mye natur.

Kan dette kalles et miljøvennlig alternativ?

Sikkerhet

De mest hardnakkede påstandene om Romsdalsaksen gjelder sikkerhet. Gang på gang er det påstått at Møreaksen-tunnelen blir farlig. Dette stemmer ikke i det hele tatt med ulykkestallene fra Statens Vegvesen. Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vei i dagen. Nye tunneler med rømningsveier blir også mye sikrere enn gamle tunneler.

På Romsdalsaksen blir det bratte bakker opp og ned fra broer. Slik Romsdalsaksen selv fremstiller sitt prosjekt, vil det bli en svært bratt bakke fra høy bro over Sekkesundet og ned til Veøya. Her vil stigningen måtte bli nærmere 10%. Hvor sikker blir en slik bakke på glatt føre og med utenlandske vogntog med slitte dekk?

Ingen grunn til å utrede

Man trenger ikke sette seg veldig godt inn i Romsdalsaksen for å se at dette ikke er et gjennomførbart prosjekt. Påstandene som fremmes fra Romsdalsaksens tilhengere er svært lette å avsløre som feilaktige. Dette gjelder både kostnader, nytte, miljø og sikkerhet.

Det er helt unødvendig å bruke tid og ressurser på å utrede et fjordkryssingsalternativ som ikke er gjennomførbart. Romsdalsaksen fortjener ingen videre utredning.

Frits Inge Godø, varaordfører i Midsund

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal