Vedtok salg i det åpne markedet

- Salg av sjukehusområdet må bli en god løsning også for Moldes utvikling

Helseforetaket planlegger at dagens sjukehusområde på Lundavang skal være solgt innen 2023.

For dyrt: Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag at sjukehuseiendommene på og ved Lundavang legges ut for salg i det åpne markedet. .  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Salget av Lundvang og tilhørende områder var blant sakene på onsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.