Pasienter fra Volda og Kristiansund skal sendes til Ålesund og Molde

Vil kutte i traumefunksjon

Direktør Nils Kvernmo anbefaler at Ålesund og Molde skal ha akuttsjukehus med traumefunksjon, men ikke Volda og Kristiansund.

DIREKTØR: Nils Kvernmo har lagt fram nye innsparingsforslag for Helse Møre og Romsdal.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

ÅLESUND (Smp): Det kommer fram i saka som skal legges fram i styret for Helse Møre og Romsdal 25. september.