Flere farevarsel for Møre og Romsdal: Vind, regn og jordskred

De neste dagene kan det kanskje være like greit å holde seg innendørs?

REGN OG VIND: Det blir mer av dette de neste dagene. Her fra Storgata i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det har regnet heftig i romsdalsregionen det siste døgnet – og mer skal det bli. Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet 60-100 millimeter med nedbør på søndag. Det betyr gult farenivå. «Vurder behov for forebyggende tiltak» og «Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning» heter det i varselet.

I tillegg blir det bra med vind. Også her er det sendt ut farevarsel på gult (moderat) nivå.

Fra lørdag kveld til søndag formiddag er det ventet vindkast fra sørvestlig retning på 25-32 meter i sekundet. Kyststrøkene er mest utsatt for den sterkeste vinden. Søndag ettermiddag er vinden ventet å dreie vest-nordvest, heter det i varselet som gjelder Møre og Romsdal.

«Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder», er rådet fra ekspertene.

Mengdene med nedbør gjennom flere dager gjør at det fredag ettermiddag sendes ut et nytt farevarsel for Møre og Romsdal: Jordskredfare. Også dette satt til gult nivå.

«Fra lørdag ettermiddag/kveld tar nedbøren seg opp. Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy», sier NVE og oppfordrer folk å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Stikkrenner, kummer og tilsvarende bør dessuten holdes fri for kvist, løv og søppel. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, advarer de.