Steinblokker kan rase ned på Trollstigen – geologer vil sikre området

Det kan være en fare for at 11 steinblokker kan rase ut fra Trollstigen hvis ikke de sikres.

Blokkene: Det er disse merkede områdene som kan rase ned på Trollstigen.   Foto: Fotokollasj: Kjersti Magnussen, TU Media/Statens Vegvesen

Nyheter

Kun dager etter at Veslemannen raste, kan innbyggerne i Rauma ha fått noe nytt å bekymre seg for.

I en rapport fra november 2018 skrev Statens vegvesen at steinblokker kan utløse store skred over veien. «Skredfaren overgår akseptabel risiko», het det da.


Skredfaren i Trollstigen større enn antatt

En rapport viser at et av Norges mest kjente turistmål er langt mer skredutsatt enn tidligere antatt.


Ifølge nettstedet Veier 24 er det funnet 11 steinblokker på mellom 100 og 1000 kubikkmeter som kan være ustabile og rase ned over veien. Blokkene er fordelt på to partier.

Radarkartlegging

Nå oppfordrer geologene til radarkartlegging, for å sjekke om blokkene flytter på seg og faktisk er en reell trussel for Trollstigen.

– Det er ikke snakk om overvåking av fjellet, men eventuelt en kartlegging hvor radar måler bevegelser i 1-2 uker, og så settes opp igjen etter et halvt år senere for å avdekke  endringer. Men dette er ikke noe som er vedtatt. Det er et av flere anbefalte tiltak i rapporten, men det er ikke satt av penger til noe sånt i fylkeskommunens budsjetter, sier geolog Halgeir Dahle i Statens vegvesen, en av geologene som har laget rapporten til Veier 24.

I rapporten fra 2018 foreslo geologene også samme metode. Til tross for at det ikke er gjort enda, er ikke Dahle veldig bekymret.

– Det er et av flere verktøy som kan brukes, og ikke et must. Det er ingen grunn til å bruke store bokstaver fordi denne typen kartlegging ikke er gjort i Trollstigen.

Tidligere har man foreslått en «turist-avgift» for å betale for sikkerhetstiltak ved Trollstigen.


Foreslår at turistar skal betale for å sjå utsikta fra Trollstigen

Ein turist-avgift kan finansiere naudsynte sikkerheitstiltak.


10 usikrede blokker

10 av blokkene ligger i Kjelstadlinja, mellom Stigfossbrua og Kjelstadsvingen, mens det siste partiet er i fjellet over Grustaksvingen, skriver Veier 24.

De skriver også at 10 av blokkene mest sannsynlig ikke er sikret, mens en ligger bak et sikringsnett som ble montert rundt årtusenskiftet. Men å sikre de resterende blokkene er ikke nødvendigvis enkelt.

 – Det er mange utfordringer knyttet til skredsikring av Trollstigen, sier Dahle.

– Terrenget som skal sikres, er veldig vanskelig tilgjengelig, og i tillegg må mesteparten av arbeidet gjøres om høsten, siden dette er turistvei som man ikke vil ha stengt i sommersesongen. Vi vil derfor ha et møte med bransjen for å sørge for at det sikringsoppdraget vi eventuelt lyser ut, er realistisk å få gjennomført, forteller han.

Dialogmøte i oktober

Det skal holdes et dialogmøte i oktober. Der skal fysisk sikring være hovedtema.

Der ønsker geologene å få innspill om hva som er mulig å gjøre med tanke på fysisk sikring.

– Det kan være snakk om sikring, men også å fjerne blokkene, eller finne ut om de faktisk er så farlige som de ser ut som, sier Dahle.