Etablerer midlertidig selskap for å sikre videre drift ved verftet

Aukra formannskap vedtok i et ekstraordinært møte tirsdag enstemmig å opprette selskapet Aukra Industrieiendom AS, som et ledd i bestrebelsene for å sikre videre drift ved det som i dag er Vard Aukra.

videre drift: Arbeidet for å sikre videre drift ved Vard Aukra pågår for fullt. Foto: Agnar Gjendem 

Nyheter

AUKRA: Ordfører Bernhard Riksfjord opplyser at Aukra Industrieiendom er et midlertidig selskap. Kommunestyret har som kjent tidligere vedtatt at kommunen sammen med andre skal etablere et eiendomsselskap som skal overta verftseiendommen i Nerbøvågen.