Få stillingskutt i Molde

Klinikk for akuttbehandling foreslår å kutte fire stillinger ved Molde sjukehus som del av det såkalte akuttprosjektet.

IKKE SPIKRET: – Det er viktig å påpeke at dette er foreløpige forslag som skal gjennomgås med ansatte, tillitsvalgte og verneombud, og med driftsrådene, sier Kjersti Bergjord, sjef i Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal. Bildet ble tatt da hun la fram akuttprosjektet for HMR-styret i januar.  Foto: Marit Heiene

Nyheter

Før helga ble det kjent at Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal pålegges å kutte 31,4 årsverk. Klinikken har rundt tusen ansatte.