Partiene i Nye Molde ser ulikt på deponisaka l Kandidatene i partiene ser ulikt på saka

Ulike meninger om deponi på Raudsand

Hva mener politikerne i Nye Molde om deponi på Raudsand? Sjøl om listetoppene har klare svar, er flere av partigruppene delt.

Raudsand: Politikerne i Nye Molde ser ulikt på planene om nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. 8Foto: Øyvind Leren 

Nyheter

I serien «Hvem skal styre Molde?» på 1FM og Rbnett, gjelder ett av spørsmålene syn på nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset.