40 av 62 aksjonærer i Romsdalsen AS er lokale – venter nå på storinvestor

Interessen for å være med på reiselivssatsingen Romsdalen AS er i gang med, er stor blant lokale investorer.

Gjennom våren og sommeren har Romsdalen AS, som har som mål å utvikle flere reiselivsprodukt i Rauma, fått 22 nye aksjonærer. De aller fleste av dem har tilknytning til Åndalsnes og Romsdalen. 

Nyheter

40 av 62 aksjonærer har postadresse Rauma.