Denne brua gjør at sandtaket må kjøre en omveg på ti mil

Svak bru ved Åfarnes skaper problem for Hanset Sand AS.

Hit, men ikke lenger: Jan Erik Nerland er betenkt over politikernes vilje til å legge til rette for at industrien skal kunne ferdes på en naturlig kjørerute. Denne brua på Herje ved Åfarnes, gjør at de må kjøre alternativ rute mellom hovedbasen i Vistdal i Nesset og sandtaket de har kjøpt i Skorgen i Rauma.  

Nyheter

VISTDAL: – Nå må politikerne ta en valg. Vil de vedlikeholde og forbedre de eksisterende riks- og fylkesvegene, eller vi de bare snakke om drømmeprosjekt som Romsdalsaksen og Møreaksen? Det går rett vest slik det prioriteres nå!