– Det er biltrafikken i Molde som må ned

SV og MDG sier klart nei til den nye firefeltsvegen på E39 langs Fannestranda. – Ved å satse på sykkelveger, dyrere parkering og mye bedre kollektivtrafikk vil biltrafikken gå ned.

Sier klart nei: Kim Thoresen-Vestre (SV) og Knut Iversen Foseide (MDG) vil heller bruke pengene på bedre sykkelveger, hyppigere kollektivavganger – og bedre folkehelse. 

Nyheter

MOLDE: Det sier Kim Thoresen-Vestre, gruppeleder for SV i kommunestyret og partiets ordførerkandidat i Molde.