Doosan økte salget over 60 prosent

Pilene peker nå i positiv retning for dumperprodusenten Doosan, som har 114 ansatte. Omsetninga økte med 61 prosent, fra 245 millioner kr i 2017 til 380 millioner kr i fjor. Underskuddet sank samtidig fra 58 til 35 millioner kr.

VEKST: vekst: Doosan-fabrikken på Varhol økte i fjor omsetninga med 61 prosent.  

Konsernet har iverksatt tiltak for å øke vår markedsandel i verdensmarkedet for rammestyrte dumpere. Vi forventer at dette gir resultater og omsetningsvekst i årene framover.

Styret i Doosan
Nyheter

FRÆNA: Det går fram av årsrapporten til den koreanskeide dumperprodusenten Doosan Infracore Norway AS for 2018. Doosan kjøpte daværende Moxy i 2008, og har dermed ti år bak seg som eier av dumperfabrikken på Varhol. Den har gått med store underskudd, og Doosan har i flere omganger tilført ny kapital for å sikre videre drift. Doosan Infracore Norway mottok en kapitalforhøyelse med 97,6 millioner kr i 2018.