LOs Sommerpaturlje har også i år avdekket flere lovbrudd i Møre og Romsdal:

Turistnæringa og restaurantbransjen er fortsatt blant verstingene

Jeg vet ikke om de er sløve eller rett og slett ikke vil høre etter, men vi ser at spesielt kafé- og restaurantbransjen er en bransje som går igjen når det gjelder lovbrudd.

På Åndalsnes: På Åndalsnes: Turistnæringa på Åndalsnes og i Geiranger trekkes frem som noen av verstingene når det gjelder lovbrudd. I 2015 sleit LOs Sommerpatrulje med å få slippe inn til flere av bedriftene og patruljen fikk en dør smekket igjen rett foran seg hos en bedrift i Geiranger. Her er årets Sommerpatrulje på besøk på Åndalsnes.  Foto: LOS SOMMERPATRULJE

Nyheter

(Smp) Det forteller Kent Logan Jelle. Han er faglig ungdomssekretær hos LO i Møre og Romsdal. Også hos turistnæringen, og da spesielt i området Geiranger og Åndalsnes, avdekkes flere lovbrudd. I fjor ble patruljen utvidet til sju dager, nettopp for å kunne ha et større fokus på blant annet Geiranger og omegn.