Studenter vil bedre barns rettigheter gjennom nytt prosjekt

Formålet med prosjektet er å bidra til bedre forhold for barn med spesielle behov i Norge og Tanzania.

Etterlengtet prosjekt: Siv Sæbjørnsen (t.v.) er prosjektkoordinator og førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Thrine Bromstad er lærer ved vernepleierutdanningen og prosjektkoordinator. Sammen har de arbeidet for å få i land et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Norec (tidligere fredskorpset).  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Både Norge og Tanzania har ratifisert FNs barnekonvensjon og konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men får det noen konsekvenser om disse rettighetene brytes? Hvordan kan innholdet i konvensjonene gå fra prinsipp på et papir til noe konkret?