Innføring av festeavgift på graver i Sandøy Sokn

– Det er provoserende

Fra høsten blir det innført festeavgift på alle gravplasser i Sandøy kommune. Dette har vakt reaksjoner blant folket i kommunen.

Ona kirkegård: Mona Husøy sier at det meste som har blitt gjort av arbeid på Ona kirkegård er gjort på dugnad. – Både rullesteinsgjerdet og tårnet er satt opp av folket på dugnad. 

Nyheter

Ona: På gravplassen på Ona har man aldri tidligere behøvd å betale for gravplassene. Jorda som gravplassen ligger på, ble gitt til folket på øya for 100 år siden av grunneiere.