Stortinget har ennå ikke sagt ja til innkreving av bompenger på Lønset-Hjelset

Venter på bompengevedtak

Den nye vegen som skal bygges mellom Lønset og Hjelset, skal bilistene betale over halvparten av regninga for. Det har Stortinget ennå ikke sagt ja til.

VENTER PÅ STORTINGETS SVAR: – Vi er avhengig av at Stortinget vedtar bompengeproposisjonen før vi kan gå videre og planlegge anleggsstart på ny veg mellom Lønset og Hjelset, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.  Foto: RICHARD NERGAARD

Forutsatt at Stortinget vedtar proposisjonen om bompengeinnkreving i løpet av høsten, skal vi være klar til å starte anleggsarbeidene neste vår eller forsommer. Da skal vegen stå ferdig tidlig i 2023

Halgeir Brudeseth, Statens vegvesen
Nyheter

Ny E39 mellom Lønset i Molde og Hjelset, er ferdig planlagt fra Statens vegvesen. Men Vegvesenet kan ikke sette i gang bygging av den 9,3 kilometer lange nyvegen før Stortinget har sagt sitt om hvordan vegen skal betales.